QUY ĐỊNH VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khác với những đối tượng sở hữu công nghiệp nghiệp khác, quyền sở hữu công nghiệp tển thương mại được ...

CÔNG BỐ SẢN PHẦM BÁNH NHẬP KHẨU

Hiện nay, các sản phẩm bánh, kẹo nhập khẩu luôn được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, muốn thực hiện phân phối sản phẩm bánh nhập khẩu về Việt Nam, đơn vị nhập khẩu, phân phối phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm bánh nhập khẩu thời mới được đưa sản phẩm lưu thông trên thị t...

ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là tài sản vô hình có thể chuyển nhượng được theo quy định pháp luật. Để hợp pháp hóa hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, các bên cần thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu....