TƯ VẤN MÃ SỐ MÃ VẠCH

Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BUÔN BÁN PHÂN BÓN

Những có cơ sở muốn buôn bán phân bón thì trước tiên phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau đó phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón mới có thể đi vào hoạt động được. Dưới đây là thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón mà Thiên Đức xin g...

PHÂN BIỆT GIẤY ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Cùng là ủy quyền nhưng giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền lại có những điểm khác nhau nhất định. Tùy vào từng trường hợp mà các chủ thể có thể cân nhắc lựa chọn hình thức ủy quyền cho phù hợp. Theo đó, các tiêu chí để phân biệt giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền là: Giấy ủy quyền là một hì...

THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Hiện nay, có nhiều cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được mở ra, cơ sở vật chất – kỹ thuật đều tốt, thái độ phục vụ chu đáo, thời gian nhanh nên nhiều người dân cũng chọn đi khám ở những cơ sở này thay vì đến cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước. Chính vì vậy, các cơ sở khám chữa bệnh cũng ngày cà...

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHỦ HỌ VÀ CÁC THÀNH VIÊN

Những người tham gia dây họ bao gồm các thành viên và chủ họ. Thành viên là người tham gia dây họ, được lĩnh họ và trả lãi (nếu có). Chủ họ là người tổ chức, quản lý dây họ, thu các phần họ và giao các phần họ đó cho thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ mở họ cho tới khi kết thúc dây họ. T...