THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Điều 58 Luật khoa học và công nghệ)....

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC NHẬP HỘ KHẨU HÀ NỘI

Hà Nội hiện nay là một trong những thành phố tập trung lực lượng lao động đông đảo nhất, trong số đó, chiếm phần đa là lao động ngoại tỉnh đến làm việc và sinh sống. Đa số những lao động có công việc ổn định tại Hà Nội đều có nguyện vọng nhập hộ khẩu. Tuy nhiên, Hà Nội hiện nay đang gặp  á...