GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Xin chào luật sư! Tôi hiện là giám đốc của 1 công ty cổ phần kinh doanh sản phẩm sắt thép. Nửa năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh chúng tôi thua lỗ nghiêm trọng và hiện đang có khoản nợ trên 8 tỷ đồng với đối tác. Cho hỏi hiện giờ công ty tôi có giải thể được không và thủ tục như thế nà...

THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

​​​​​​​Tôi là 1 chủ doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Hiện nay công ty của tôi làm ăn thua lỗ nghiêm trọng, lâm vào nguy cơ không thể chi trả các khoản nợ cho đối tác và lương cho nhân viên với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng. Một số chủ nợ của công ty đe dọa tôi nếu không trả tiền sẽ kiện ...

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI

Hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đã làm xuất hiện những hợp tác xã của tổ chức cá nhân tự nguyện thành lập, tham gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có lĩnh vực vận tải. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được để thành lập một hợp tác xã vận tải phải thực hiện những thủ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

Nhìn chung thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã gần giống với doanh nghiệp, uy nhiên khác nhau về cơ quan có thẩm quyền thực hiện, khi có sự thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã phải tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật....

THỦ TỤC CHIA, TÁCH DOANH NGHIỆP

Chia, tách doanh nghiệp là hai trong những hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó, đặc biệt là khi doanh nghiệp mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động vì quy mô lớn. Tuy nhiên, chia, tách doanh nghiệp lại không phải là thủ t...