THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ CHO CÔNG TY BẢO VỆ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để kinh doanh dịch vụ bảo vệ, quý khách hàng cần đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật là xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự....

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Đây là nghành nghề kinh doanh có điều kiện, do vậy Doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cần phải xin giấy phép do Sở Du lịch nơi doanh nghiệp ...

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là một trong những giấy tờ quan trọng và là điều kiện bắt buộc đối với một số ngành nghề kinh doanh hoặc khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xây dựng. Dưới đây là một số thông tin về việc cấp giấy chứng nhận PCCC....

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH SẢN XUẤT PHIM

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp muốn kinh doanh sản xuất phim phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như: ngành nghề kinh doanh, vốn pháp định. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất phim thì phải có văn bản xác nhận của c...