HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Về quyền sở hữu đối v...

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN

Phương thức thuê tàu chuyến là một trong những phương thức thông dụng trong vận chuyển đường biển. Nếu tàu chở được ví như một chiếc xe bus thì tàu chuyến được ví như một chiếc taxi. Theo đó thì hình thức pháp lý của tàu chuyến là hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng tàu chuyến. Hợp đồng thuê...

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

Bảo lãnh ngân hàng khác gì so với bảo lãnh trong dân sự? Cơ bản có thể nhìn thấy đầu tiên là bảo lãnh ngân hàng thì có sự tham gia của tổ chức tín dụng còn bảo lãnh trong dân sự thì có thể là cá nhân, tổ chức. Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng là văn bản thỏa thuận giữa bên bảo lãnh với bên nhận...

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG BCC VÀ HỢP ĐỒNG PPP

Hợp đồng  BCC có phải là một hình thức của hợp đồng PPP không? Có thể thấy, về mặt bản chất, hợp đồng BCC và hợp đồng  PPP đều được ghi nhận là hình thức đầu tư. Tuy nhiên, giữa hai hợp đồng có điểm khác nhau như sau:...

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Nước ta có đường bờ biển dài, lại có lợi thế về vị trí địa lý đây là cơ hội to lớn để phát triển ngành vận tải biển. Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là một ngành dịch vụ, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chủ trương mở cửa để hội nhập với kinh tế thế giới. Căn cứ vào quy định ...

ĐƠN PHƯƠNG HỦY BỎ HOẶC ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Trong quan hệ hợp đồng, hai bên đều vì mục đích của mình mà ký kết hợp đồng, đều mong muốn đạt được lợi ích nhất định. Nhưng có những trường hợp, việc thực hiện hợp đồng không thể diễn ra được, có thể là có sự vi phạm hay một sự kiện khách quan hay vì một lí do nào đó mà một bên đơn phương...