CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Các cách thức huy động vốn của loại hình công ty cổ phần

THỦ TỤC CHIA, TÁCH DOANH NGHIỆP

Chia, tách doanh nghiệp là hai trong những hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó, đặc biệt là khi doanh nghiệp mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động vì quy mô lớn. Tuy nhiên, chia, tách doanh nghiệp lại không phải là thủ t...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CƠ SỞ TIÊM CHỦNG

Theo quy định, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiêm chủng hoạt động dưới 2 dạng là tiêm chủng cố định và lưu động. Để thành lập cơ sở tiêm chủng cần đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ QUY TRÌNH THÀNH LẬP

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và phải chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp