THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cung ứng người lao động của mình sang làm việc tạm thời cho người sử dụng lao động khác (sau đây viết tắ...

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động chỉ có hiệu lực trong một thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật, do đó khi doanh nghiệp muốn giấy phép đó có hiệu lực thì phải tiến hành thủ tục gia hạn giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất....

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm ngoài việc phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp thì còn cần phải có Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật lao động mới có thể tiến hành đi và hoạt động kinh...