ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là tài sản vô hình có thể chuyển nhượng được theo quy định pháp luật. Để hợp pháp hóa hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, các bên cần thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu....

THỦ TỤC BẢO HỘ LOGO CÔNG TY

Logo, biểu trưng của công ty là hình ảnh đại diện cho một công ty. Logo là tín hiệu tạo hình thẩm mỹ có cấu trúc chứa đựng một lượng thông tin hàm súc về công ty. Do đó, bảo hộ logo công ty là bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp. Logo công ty có thể...

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Khi bạn đi mua nước mắm, bạn có thể mua nước mắm Nam Ngư, nước mắm Cát Hải, nước mắm Phú Quốc. Nam Ngư, Cát Hải, Phú Quốc đều là những nhãn hiệu của sản phẩm nước mắm. Những cái tên này giúp ta phân biệt loại nước mắm khác nhau của nhà sản xuất khác nhau. Nhãn hiệu bao gồm phần chữ và ph...

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu

GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Theo pháp luật sở hữu trí tuệ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là thủ tục nhằm duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ....

BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được xác lập kể từ khi tác phẩn được sáng tạo v...