ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Đại diện sở hữu trí tuệ hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các cơ quan Nhà nước. Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công ngh...

THỦ TỤC BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm ...

THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Vậy cần thực hiện những thủ tục nào để có thể đăng ký sử dụng lại nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ nhưng không hoạt động hoặc dừng hoạt động trong thời hạn dài. Luật Thiên Đức là đơn vị có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng thu thập chứng cứ, tài liệu chứng min...