THỦ TỤC THÀNH LẬP CƠ SỞ TIÊM CHỦNG

Theo quy định, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiêm chủng hoạt động dưới 2 dạng là tiêm chủng cố định và lưu động. Để thành lập cơ sở tiêm chủng cần đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM ( NHÂN THỌ, PHI NHÂN THỌ, SỨC KHỎE, TÁI BẢO HIỂM)

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Hoạt động môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. Doan...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hiện nay nhu cầu mở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ngày càng nhiều trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ kế toán. Tuy nhiên nhiều khách hàng chưa nắm được các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán. Sau đây Công ty Luật Thiên Đức chúng tôi xin được cung cấp ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ....

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Thành lập Công ty TNHH một thành viên là loại hình kinh doanh phổ biến tại Việt Nam hiện nay bởi nhiều ưu điểm như: cơ cấu tổ chức công ty gọn nhẹ, linh động, thủ tục đơn giản hơn so với công ty Cổ phần hay công ty TNHH hai thành viên trở lên đồng thời lại khoa học và minh bạch hơn doanh n...