NHỮNG LƯU Ý VỀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI, LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động là những người yếu thế hơn so với người sử dụng lao động do đó, pháp luật lao động đã điều chỉnh để bảo vệ hết sức quyền lợi cho người lao động. Một trong những quyền lợi của họ đó là thời giờ nghỉ ngơi, làm việc, người lao động cần phải nắm rõ, họ được hưởng những gì, để từ...

NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM KHI LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CÓ HIỆU LỰC

Kể từ ngày 01/01/2019, Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực, việc ban hành văn bản này nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động an toàn thông tin mạng, phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng, mở rộng hợp tác quốc tế . Khi luật này có...

CÁC TRANG WEB PHẢI XIN GIẤY PHÉP TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Mạng xã hội là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ...

15 NHÓM THÔNG TIN THUỘC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 có hiệu lực từ 1/7/2020, thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước xác định: Phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng trong các lĩnh vực sau đây chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc....

NHỮNG LƯU Ý VỀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI, LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động là những người yếu thế hơn so với người sử dụng lao động do đó, pháp luật lao động đã điều chỉnh để bảo vệ hết sức quyền lợi cho người lao động. Một trong những quyền lợi của họ đó là thời giờ nghỉ ngơi, làm việc, người lao động cần phải nắm rõ, họ được hưởng những gì, để từ đó tránh ...