• ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

    Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là tài sản vô hình có thể chuyển nhượng được theo quy định pháp luật. Để hợp pháp hóa hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, các bên cần thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu.

  • THỦ TỤC BẢO HỘ LOGO CÔNG TY

    Logo, biểu trưng của công ty là hình ảnh đại diện cho một công ty. Logo là tín hiệu tạo hình thẩm mỹ có cấu trúc chứa đựng một lượng thông tin hàm súc về công ty. Do đó, bảo hộ logo công ty là bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp. Logo công ty có thể bảo vệ dưới dạng quyền sở hữu công nghi...

  • ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

    Khi bạn đi mua nước mắm, bạn có thể mua nước mắm Nam Ngư, nước mắm Cát Hải, nước mắm Phú Quốc. Nam Ngư, Cát Hải, Phú Quốc đều là những nhãn hiệu của sản phẩm nước mắm. Những cái tên này giúp ta phân biệt loại nước mắm khác nhau của nhà sản xuất khác nhau. Nhãn hiệu bao gồm phần chữ và phần hình. Phần chữ có thể có nghĩa hoặc k...

TĂNG THÊM THỜI GIAN NGHỈ LỄ, TẾT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bộ luật lao động năm 2019 được ban hành với rất nhiều điểm mới so với quy định hiện hành, một trong những điểm mới đó chính là tăng thêm ngày nghỉ lễ., tết cho người lao động. Hãy cùng Thiên Đức tìm hiểu quy định về nghỉ lễ, tết theo bộ luật lao động năm 2019 qua bài viết dưới đây....

THÊM TRƯỜNG HỢP NGHỈ VIỆC RIÊNG HƯỞNG NGUYÊN LƯƠNG

Bộ luật lao động năm 2019 được ban hành với rất nhiều điểm mới so với quy định hiện hành, một trong những điểm mới đó chính là tăng thêm trường hợp người lao động nghỉ việc được hưởng lương. Hãy cùng Thiên Đức tìm hiểu các trường hợp nghỉ việc được hưởng nguyên lương được quy định ra sao t...

TÌM HIỂU VỀ SÉC TRẮNG

Séc là giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho người bị ký phát trích một số tiền nhất định từ tài khoản thanh toán của mình để thanh toán cho người thụ hưởng. Séc trắng là chứng từ để lập séc, được các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán in sẵn theo mẫu nhưng chưa được điền đầ...

THỦ TỤC ĐỔI TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG DO QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỔI, KHÔNG CẦN GIÁM ĐỊNH

Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy (tiền cotton và tiền polymer), tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành, đang lưu hành nhưng bị rách nát, hư hỏng hay biến dạng theo quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông...

NHỮNG LƯU Ý VỀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI, LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động là những người yếu thế hơn so với người sử dụng lao động do đó, pháp luật lao động đã điều chỉnh để bảo vệ hết sức quyền lợi cho người lao động. Một trong những quyền lợi của họ đó là thời giờ nghỉ ngơi, làm việc, người lao động cần phải nắm rõ, họ được hưởng những gì, để từ...