1. Cơ sở pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ 2005;

- Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/10 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về SHTT.

2. Thời gian gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần là 10 năm.

Thời hạn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ văn bằng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ để duy trì bảo hộ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ văn bằng nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn muôn là 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

3. Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu gồm:

- Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;  

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);

- Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

- Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

4. Nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại đâu?

Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được nộp tại một trong các địa chỉ sau:

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tel: 04.3858 3069, 04.3858 3425, 04.3858 3793,  Fax: (04) 3858 8449, (04) 3858 4002

Ngoài trụ sở chính đặt tại Hà Nội, Cục sở hữu trí tuệ còn có 02 văn phòng đại diện sẽ thay mặt Cục sở hữu trí tuế tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng

5. Trình tự thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại Điểm 20.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (Sửa đổi bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN), chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thực hiện yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ theo trình tự thủ tục sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ đến Cục sở hữu trí tuệ

– Chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu trong đơn yêu cầu gia hạn sẽ nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ (hoặc văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng).

– Cách thức nộp đơn: Chủ văn bằng có thể nộp đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

Bước 2: Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn và thực hiện các công việc sau:

– Trường hợp đơn yêu cầu gia hạn đầy đủ, hợp lệ:

+ Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn đối với văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được yêu cầu

+ Ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ trong trường hợp chủ văn bằng có yêu cầu. Đồng thời thực hiện đăng bạ, công bố quyết định trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra quyết định trên Công báo sở hữu công nghiệp. 

– Trường hợp việc yêu cầu gia hạn không hợp lệ về hồ sơ, thủ tục hoặc người yêu cầu: 

+ Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo về việc dự định từ chối gia hạn trong đó có nêu rõ lý do.

+ Yêu cầu bên cần gia hạn văn bằng phải thực hiện việc thay đổi, bổ sung, sửa chữa thiếu sót hoặc có yêu cầu phản đối trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra thông báo. 

6. Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ

Theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC (áp dụng từ ngày 01/01/2017): Lệ phí gia hạn và phí sử dụng Văn bằng bảo hộ trong 10 năm được tính như sau:

- Đối tượng tính phí: Tính theo Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

- Nguyên tắc tính phí: Tính theo số lượng nhóm sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ.

Cụ thể

+ Lệ phí gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho một sản phẩm/dịch vụ là: 1.200.000 đồng

+ Trường hợp nếu Nhãn hiệu được bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ: Thì từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ hai thu thêm mỗi nhóm là 800.000 đồng

+ Trường hợp nộp hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ muộn (nhưng không quá 06 tháng kể từ khi Văn bằng hết hiệu lực) thì ngoài khoản lệ phí gia hạn nói trên Chủ đơn còn phải nộp thêm 10% lệ phí này cho mỗi tháng nộp muộn

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN ĐỨC. 
Hotline: 0906.254.568
Văn phòng Hà Nội: P1112 - HH2 Bắc Hà - Số 15 Tố Hữu - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Sài Gòn: 262/7 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

----------Bộ phận tư vấn pháp luật – CV tư vấn – Hà Dương Thu----------