1. Đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển

- Đối tượng của hợp đồng là trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với người thứ ba. Trách nhiệm dân sự của chủ tàu ở đây là trách nhiệm bồi thường các tổn thất phát sinh trong việc sử dụng tàu biển nếu chủ tàu không chứng minh được rằng đã không có lỗi gây ra tổn thất đó.

- Chủ thể của hợp đồng TNDS không phải là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tham gia vào quan hệ đồng dân sự, mà một bên phải là chủ sở hữu của tàu biển và một bên là doanh nghiệp bảo hiểm đáp ứng đầy đủ điều kiện, được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Cách thức ký kết và hình thức hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Cách thức ký kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự phải tuân thủ theo trình tự pháp luật quy định, quy trình ký kết hợp đồng có thể qua các bước: Người có nhu cầu bảo hiểm đề xuất yêu cầu bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ đề xuất của chủ tàu không cấp hoặc cấp cho người được bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, sau khi được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm người được bảo hiểm nộp phí bảo hiểm

2. Chủ thể của hợp đồng bảo hiểm TNDS của chủ tàu biển

Bao gồm:

- Bên bảo hiểm: là bên đã nhận phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm và cam kết nhận rủi ro bảo hiểm về phía mình

- Bên tham gia bảo hiểm: là tổ chức, các nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng cho bên nhận bảo hiểm một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm.

3. Hình thức của hợp đồng

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm của chủ tàu phải được lập thành văn bản, văn bản hợp đồng bảo hiểm được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Thường được thể hiện dưới dạng giấy chứng nhận bảo hiểm.

4. Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm TNDS của chủ tàu là trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với bên thứ ba mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Bên bảo hiểm bồi thường cho bên tham gia bảo hiểm các thiệt hại do phần trách nhiệm dân sự của họ phát sinh đối với các đối tượng:

- Trách nhiệm về ốm đau thương tật chết chóc

- Trách nhiệm phát sinh trong tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác

- Trách nhiệm phát sinh trong tai nạn giữa tàu với những vật thể khác

- Trách nhiệm với xác tàu

- Trách nhiệm về ô nhiễm môi trường

- Trách nhiệm của chủ tàu đối với hàng hóa chuyên chở

- Tiền phạt của Tòa án, chính quyền, cảng, hải quan,...

5. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là một trong những nội dung chủ yếu của hợp đồng để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong mục này, căn cứ luật thực định, tác giả nêu các trường hợp bên bảo hiểm được giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, mức giới hạn trách nhiệm bảo hiểm và các trường hợp bên bảo hiểm không được giới hạn trách nhiệm bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra gây tổn thất cho bên tham gia bảo hiểm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN ĐỨC. 
Hotline: 0906.254.568
Văn phòng Hà Nội: P1112 - HH2 Bắc Hà - Số 15 Tố Hữu - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Sài Gòn: 262/7 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

-----------Bộ phận tư vấn pháp luật – CV tư vấn – Nguyễn Hồng Nhung-----------