Hợp đồng bảo hiểm chỉ do bên công ty bảo hiểm in sẵn để dung cấp cho bên mua bảo hiểm xem xét và điền các thông tin cần thiết và chỉ duy nhất ký vào giấy yêu cầu bảo hiểm và giấy yêu cầu sửa đổi bổ sung. Bên bảo hiểm căn cứ yêu cầu của người được bảo hiểm, để điền vào đó và ký đóng dấu cấp cho bên mua bảo hiểm. Vì vậy, trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm bên mua bảo hiểm cần lưu ý những vấn đề sau:

- Nghiên cứu kỹ và yêu cầu người bảo hiểm phải cung cấp, giải thích  đầy đủ rõ ràng những điều khoản quy tắc, đơn tiêu chuẩn bảo hiểm, những điểm loại trừ áp dụng cho giao kết hợp đồng bảo hiểm. Chỗ nào chưa  rõ, cần yêu cầu giải thích cụ thể, nhất là những điểm loại trừ, phạm vi bảo hiểm hoặc những cam kết của mỗi bên, thời hạn bảo hiểm có hiệu lực và hết hiệu lực.

- Nghiên cứu kỹ những đề mục và câu hỏi, thông tin trong giấy  yêu cầu bảo hiểm, tự mình ghi hoặc để người bảo hiểm điền đúng, đủ vào đó. Nếu có thông tin yêu cầu nào cần thiết mà giấy yêu cầu bảo hiểm không có thì phải ghi thêm vào phần ghi chú hoặc làm phụ lục hợp đồng. Đây là những vấn đề quan trọng vì căn cứ vào những thông tin, số liệu của người được bảo hiểm bên bảo hiểm xác định đối tượng bảo hiểm để tính phí và đưa ra những điều kiện bảo hiểm, nhất là những điểm loại trừ rất dễ gây tranh chấp khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra,

- Khi nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm hay đơn bảo hiểm, đơn tiêu chuẩn, người bảo hiểm cần nghiên cứu rất kỹ các thông tin, số liệu mà người bảo hiểm đã ghi xem có đúng và đầy đủ những gì ta đã yêu cầu cung cấp chưa. Đặc biệt lưu ý:

+ Thời hạn bắt đầu và kết thúc bảo hiểm

+ Số tiền bảo hiểm

+ Số tiền phí bảo hiểm phải đóng, thời hạn đóng phí bảo hiểm

+ Điều khoản, quy tắc áp dụng

+ Phạm vi bảo hiểm

+ Điều kiện loại hình bảo hiểm, mọi rủi ro, tổn thất toàn bộ hay tổn thất bộ phận

+ Những loại trừ bảo hiểm.

- Trong thông báo thu phí cần lưu ý thời hạn bảo hiểm bắt đầu và kết thúc có đúng với yêu cầu và đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm đã cấp hay không? Số phí bảo hiểm có tính đúng không? Thời hạn đóng phí bảo hiểm đóng một kỳ hay nhiều kỳ, ngày nộp phí bảo hiểm. Việc nộp phí bảo hiểm đúng thời hạn là rất quan trọng, vì trong luật kinh doanh bảo hiểm cũng như quy tắc và điều khoản bảo hiểm đều quy định bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi đã đóng phí bảo hiểm.

- Hóa đơn thu phí bảo hiểm. Khi nộp phí bảo hiểm phải yêu cầu người bảo hiểm cấp hóa đơn thu phí hoặc bất cứ một chứng từ bằng chứng xác nhận đã thu phí bảo hiểm và ghi rõ ngày giờ nộp phí, số tiền phí bảo hiểm đã nộp cho đối tượng bảo hiểm.

- Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung: điều kiện, điều khoản bảo hiểm, phí bảo hiểm khi có sự thay đổi về đối tượng bảo hiểm hoặc điều kiện bảo hiểm. Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.

- Bên mua có thể chuyển  nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng và bên doanh nghiệp có văn bản chấp nhận về việc chuyển nhượng đó, trừ trường hợp việc chuyển nhượng thực hiện theo tập quán quốc tế.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN ĐỨC. 
Hotline: 0906.254.568
Văn phòng Hà Nội: P1112 - HH2 Bắc Hà - Số 15 Tố Hữu - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Sài Gòn: 262/7 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

-----------Bộ phận tư vấn pháp luật – CV tư vấn – Nguyễn Hồng Nhung-----------