1. Bên bảo hiểm

1.1. Bên bảo hiểm có những quyền:

Bên bảo hiểm có quyền thu phí bảo hiểm đối với người mua bảo hiểm theo mức hai bên đã thỏa thuận hoặc theo biểu phí mà pháp luật quy định đối với hợp đồng bảo hiểm bắt buộc. Bên bảo hiểm có quyền yêu cầu người mua bảo hiểm phải cung cấp cho bên bảo hiểm đầy đủ thông tin có liên quan đến đối tượng bảo hiểm trừ các thông tin mà bên bảo hiểm đã biết hoặc phải biết. Các thông tin này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định trách nhiệm của bên bảo hiểm như rủi ro xảy ra có phải là sự kiện bảo hiểm không, mức thiệt hại bao nhiêu,..

Đây là một quyền quan trọng bởi bên bảo hiểm khó có điều kiện theo dõi sát đối tượng bảo hiểm mà chỉ thông qua nghĩa vụ khai báo của bên kia mới có thể nắm rõ tình trạng của đối tượng bảo hiểm. Vì thế trong tất cả các hợp đồng bảo hiểm đều quy định quyền này cụ thể và để đảm bảo sự khai báo trung thực của bên mua bảo hiểm, bên bảo hiểm có thể áp dụng những chế tài nhất định. Trong trường hợp bên được bảo hiểm có lỗi không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại ghi trong hợp đồng, bên bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc không trả tiền bảo hiểm khi thiệt hại xảy ra do các biện pháp phòng ngừa đã không được thực hiện. Trong trường hợp người thứ ba có lỗi mà gây thiệt hại cho bên được bảo hiểm và bên bảo hiểm đã trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm thì bên bảo  hiểm có quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà mình phải trả.

1.2. Bên bảo hiểm có nghĩa vụ:

Bên bảo hiểm khi nhận được tin báo về rủi ro xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Nếu thiệt hại xảy ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm, bên bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm. Bên bảo hiểm có nghĩa vụ tiến hành giám định tổn thất và lập biên bản giám định. Nghĩa vụ này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người được bảo hiểm vì khi người được bảo hiểm khiếu nại đòi bồi thường thì phải có cả biên bản giám định tổn thất đồng thời đó cũng là quyền lợi của bên bảo hiểm để xác định được mức bồi thường chính xác. Đối với một số hợp đồng bảo hiểm như bảo hiểm tai nạn con người vấn đề giám định tổn thất có thể không đặt ra. Chỉ cần bên được bảo hiểm cung cấp đầy đủ hồ sơ về vụ tai nạn và các giấy tờ liên quan đến chi phí cứu chữa, nằm viện,...bên bảo hiểm sẽ thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

2. Người tham gia bảo hiểm

2.1. Người tham gia bảo hiểm có quyền:

Người tham gia bảo hiểm có quyền hưởng số tiền bảo hiểm mà bên bảo hiểm bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trong một số hợp đồng bảo hiểm tài sản, người tham gia bảo hiểm còn có quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm. Trong trường hợp có nguy cơ đối tượng bị tổn thất toàn bộ là không tránh khỏi hoặc chi phí cứu chữa sẽ quá cao so với giá trị của đối tượng bảo hiểm. Nếu từ bỏ đối tượng bảo hiểm được bên bảo hiểm chấp nhận thì người tham gia bảo hiểm có quyền được bồi thường tổn thất toàn bộ.

2.2. Người tham gia có nghĩa vụ:

Đóng phí bảo hiểm cho bên bảo hiểm. Phí bảo hiểm phải đóng đủ và đúng thời hạn, nếu không bên bảo hiểm có quyền chấm dứt hợp đồng. Cung cấp cho bên bảo hiểm đầy đủ thông tin có liên quan đến đối tượng bảo hiểm theo yêu cầu của bên bảo hiểm. Việc cung cấp thông tin phải đảm bảo trung thực, kịp thời, đầy đủ. Nếu thực hiện không tốt nghĩa vụ này thì người tham gia bảo hiểm có thể phải gánh chịu những chế tài nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng theo quy định của pháp luật. Khi xuất hiện sự kiện bảo hiểm người tham gia bảo hiểm phải thông báo kịp thời cho bên bảo hiểm biết và thực hiện mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. Những tổn thất xảy ra do lỗi của người thứ ba gây ra, người tham gia bảo hiểm còn có nghĩa vụ trao cho bên bảo hiểm quyền truy đòi người gây thiệt hại và giúp bên bảo hiểm có thể thực hiện tốt quyền này.

3. Người thứ ba trong hợp đồng bảo hiểm

Người thứ ba mặc dù không tham gia ký kết hợp đồng nhưng là người có quyền lợi ích liên quan chặt chẽ với việc ký kết đó, họ chính là người được bảo hiểm. Người thứ ba có quyền hưởng tiền bảo hiểm, có quyền trực tiếp yêu cầu bên bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ bồi thường đối với tổn thất rủi ro bảo hiểm xảy ra. Người thứ ba có nghĩa vụ trong việc bảo vệ đối tượng bảo hiểm, phòng ngừa, hạn chế rủi ro, cung cấp thông tin, nghĩa vụ chuyển quyền truy đòi kẻ gây hại,.. Song người thứ ba lại không phải thực hiện nghĩa vụ nộp phí bảo hiểm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN ĐỨC. 
Hotline: 0906.254.568
Văn phòng Hà Nội: P1112 - HH2 Bắc Hà - Số 15 Tố Hữu - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Sài Gòn: 262/7 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

-----------Bộ phận tư vấn pháp luật – CV tư vấn – Nguyễn Hồng Nhung-----------