NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HỌ

 • Việc tổ chức họ phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.
 • Việc tổ chức họ chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ.
 • Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN, LÀM CHỦ HỌ

- Điều kiện làm thành viên

Thành viên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự. Người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây họ thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Ngoài ra thì thành viên còn phải đảm bảo điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.

- Điều kiện làm chủ họ

Chủ họ là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự. Trường hợp các thành viên tự tổ chức dây họ thì chủ họ là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác. Ngoài ra thì chủ họ phải đảm bảo điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

1. Quyền của thành viên

- Quyền của thành viên trong họ không có lãi:

 • Góp một hoặc nhiều phần họ trong một kỳ mở họ;
 • Lĩnh họ;
 • Chuyển giao một phần hoặc toàn bộ phần họ cho người khác theo quy định tại Bộ luật dân sự;
 • Yêu cầu chủ họ hoặc người giữ sổ họ cho xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ;
 • Yêu cầu chủ họ trả phần họ của thành viên không góp phần họ đúng hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Yêu cầu chủ họ thực hiện đúng nghĩa vụ của chủ họ quy định tại Điều 18 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP;
 • Yêu cầu thành viên khác thực hiện nghĩa vụ của thành viên quy định tại Điều 16 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP;
 • Các quyền của thành viên quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP;
 • Thực hiện việc thông báo theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP trong trường hợp chủ họ không thực hiện;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận về dây họ.

- Quyền của thành viên trong họ có lãi:

 • Các quyền giống như của thành viên trong họ không có lãi;
 • Đưa ra mức lãi trong mỗi kỳ mở họ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP;
 • Được lĩnh họ trước các thành viên khác nếu đưa ra mức lãi cao nhất tại kỳ mở họ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Hưởng lãi từ thành viên lĩnh họ.

- Quyền của thành viên trong họ hưởng hoa hồng:

 • Các quyền giống như của thành viên trong họ không có lãi nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các quyền giống như của thành viên trong họ có lãi nếu thuộc trường hợp họ có lãi;
 • Thỏa thuận về mức hưởng hoa hồng của chủ họ.

2. Nghĩa vụ của thành viên

- Nghĩa vụ của thành viên trong họ không có lãi:

 • Góp phần họ theo thoả thuận;
 • Thông báo về nơi cư trú mới trong trường hợp có thay đổi cho những người tham gia dây họ;
 • Tiếp tục góp các phần họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ trong trường hợp đã lĩnh họ trước thành viên khác;
 • Các nghĩa vụ của thành viên trong việc thực hiện quy định tại Điều 10 và khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP;
 • Trong trường hợp không có chủ họ thì thành viên được giao lập và giữ sổ họ có các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 12, khoản 5 và khoản 6 Điều 18 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP.

- Nghĩa vụ của thành viên trong họ có lãi:

 • Các nghĩa vụ giống như của thành viên trong họ không có lãi;
 • Trả lãi cho các thành viên chưa lĩnh họ khi được lĩnh họ.

- Nghĩa vụ của thành viên trong họ hưởng hoa hồng

 • Các nghĩa vụ giống như của thành viên trong họ không có lãi nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các nghĩa vụ giống như của thành viên trong họ có lãi nếu thuộc trường hợp họ có lãi;
 • Trả khoản hoa hồng cho chủ họ khi lĩnh họ theo thỏa thuận.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ HỌ

1. Quyền của chủ họ

- Quyền của chủ họ trong họ không có lãi

 • Thu phần họ của các thành viên;
 • Yêu cầu thành viên không góp phần họ của mình phải trả phần họ trong trường hợp chủ họ đã góp thay cho thành viên đó;
 • Quyền của chủ họ trong việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP;
 • Các quyền khác theo thỏa thuận.

- Quyền của chủ họ trong họ có lãi

 • Các quyền giống như của chủ họ trong họ không có lãi;
 • Lĩnh các phần họ trong kỳ mở họ đầu tiên và không phải trả lãi cho các thành viên khác trong trường hợp chủ họ đồng thời là thành viên, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Quyền của chủ họ trong họ hưởng hoa hồng

 • Các quyền giống như của chủ họ trong họ không có lãi nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các quyền giống như của chủ họ trong họ có lãi nếu thuộc trường hợp họ có lãi;
 • Được hưởng hoa hồng từ thành viên lĩnh họ.

2. Nghĩa vụ của chủ họ

 • Thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới trong trường hợp có sự thay đổi;
 • Thông báo đầy đủ về số lượng dây họ; phần họ, kỳ mở họ; số lượng thành viên của từng dây họ mà mình đang làm chủ họ cho người muốn gia nhập dây họ;
 • Giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ;
 • Nộp thay phần họ của thành viên nếu đến kỳ mở họ mà có thành viên không góp phần họ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Để các thành viên xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ khi có yêu cầu;
 • Gửi thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP;
 • Các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 12 và Điều 13 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP;
 • Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là toàn bộ tư vấn của công ty tư vấn Luật Thiên Đức về nguyên tắc tổ chức, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thành viên, của chủ họ. Công ty tư vấn Luật Thiên Đức rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN ĐỨC. 
Hotline: 0906.254.568
Văn phòng Hà Nội: P1112 - HH2 Bắc Hà - Số 15 Tố Hữu - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Sài Gòn: 262/7 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

-----------Bộ phận tư vấn pháp luật – CV tư vấn – Nguyễn Thị Xuyến-----------