1. Nội dung tư vấn cụ thể:

1.1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được điều chỉnh khi kiểm toán viên thay đổi nơi đăng ký hành nghề kiểm toán mà Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề đã được cấp vẫn còn thời hạn.

1.2. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 202/2012/TT-BTC (01 bản chính)

- 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán (02 bản chính)

- Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán (01 bản sao)

- Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước doanh nghiệp kiểm toán (01 bản sao)

- Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên là người nước ngoài trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động (01 bản sao)

- Bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 202/2012/TT-BTC nếu có thay đổi so với lần đăng ký hành nghề gần nhất (01 bản chính)

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cũ trừ trường hợp đã nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề khi hết hiệu lực hoặc không còn giá trị theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư 202/2012/TT-BTC (01 bản chính)

1.3. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

1.4. Thời gian thực hiện:

Có 2 hình thức nộp là nộp trực tiếp và nộp qua dịch vụ bưu chính: Thời hạn giải quyết đều là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ điều kiện.

1.5. Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính – Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán.

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ;

Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán) tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ;

Bước 3: Nộp lệ phí đối với cá nhân đủ điều kiện;

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhân đối với người đủ điều kiện;

Bước 5: Công khai danh sách trên trang điện tử của Bộ Tài chính.

3. Căn cứ pháp lý:

- Luật Kiểm toán độc lập năm 2011;

- Nghị định số 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

- Thông tư số 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp luật. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN ĐỨC
Hotline: 0906.254.568
Văn phòng Hà Nội: P1112 - HH2 Bắc Hà - Số 15 Tố Hữu,  phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Sài Gòn: 262/7 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

-----------Bộ phận tư vấn – CV Tư vấn – Đào Thị Thanh Vân -----------