Tìm được 11 kết quả với từ khóa "ô tô"

BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

Li xăng bắt buộc là việc cá nhân, tổ chức nắm độc quyền sử dụng đối với sáng chế buộc phải chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của mình cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần sự đồng ý của người nắm độc quyền sáng chế khi thuộc vào những trường hợp mà pháp luật quy định.

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT)

Để có thể trở thành nhân viên bảo dưỡng tàu bay, bạn phải đáp ứng rất nhiều điều kiện theo quy định của pháp luật, bởi đây là một ngành nghề đặc thù, do đó điều kiện khắt khe rất nhiều so với nhân viên bảo dưỡng ô tô, xe máy. Dưới đây là những điều kiện để có thể trở thành nhân viên bảo dưỡng tàu bay:

GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Công ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động....

THỦ TỤC XIN PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO

Những bảng quảng cáo to, đứng độc lập mà ta thường thấy có phải thích lắp đặt hoàn toàn theo yêu cầu của chủ thể ? Chủ thể muốn dựng bảng quảng cáo đo ở một địa điểm nào đó, trước hết phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền và phải tiến hành thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, sau đó mới được dựng bảng quảng cáo. Thủ tục xin phép xây dựng được tiến hành như sau:

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHỦ HỌ VÀ CÁC THÀNH VIÊN

Những người tham gia dây họ bao gồm các thành viên và chủ họ. Thành viên là người tham gia dây họ, được lĩnh họ và trả lãi (nếu có). Chủ họ là người tổ chức, quản lý dây họ, thu các phần họ và giao các phần họ đó cho thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ mở họ cho tới khi kết thúc dây họ. Theo quy định của pháp luật hiện hành, bên cạnh các quyền và nghĩa vụ thì vấn đề trách nhiệm pháp lý của chủ họ và các thành viên cũng đáng được lưu tâm.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN, CHỦ HỌ

Những người tham gia dây họ bao gồm các thành viên và chủ họ. Thành viên là người tham gia dây họ, được lĩnh họ và trả lãi (nếu có). Chủ họ là người tổ chức, quản lý dây họ, thu các phần họ và giao các phần họ đó cho thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ mở họ cho tới khi kết thúc dây họ. Chủ họ có thể đồng thời là thành viên của dây họ đó.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức. Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được. Như vậy, mã số, mạch vạch được cấp cho tổ chức, doanh nghiệp để thông qua máy quét, mã số có thể nhận diện hàng hóa, sản phẩm của cá nhân, tổ chức sản xuất ra. Như vậy, với tính thuận tiện của mã số, mã vạch hiện nay thì việc đăng ký mã số, mã vạch đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Luật Thiên Đức là một công ty tư vấn chuyên về doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, .. sẽ giúp Quý khách hàng, quý Doanh nghiệp có...

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP HỒI HƯƠNG

Nếu như người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trước đó có sử dụng phương tiện đi lại và khi về Việt Nam thì muốn mang phương tiện đó về, tuy nhiên lại không biết có được nhập khẩu không và thủ tục như thế nào. Theo quy định của pháp luật thì có thể được nhập khẩu, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ phải làm thủ tục với cơ quan Hải quan. Dưới đây là thủ tục theo quy định của pháp luật:

THỰC HIỆN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Thực hiện hợp đồng bảo hiểm là việc các bên tiến hành các hành vi mà mỗi bên tham gia hợp đồng phải thực hiện nhằm đáp ứng các quyền tương ứng của bên kia. Khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm, các bên phải thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau, không xâm phạm đến lợi ích nhà nước, cộng đồng, quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Nhưng có tổn thất xảy ra không phải cứ gặp bên bảo hiểm là có thể lấy được tiền bảo hiểm ngay, phải trải qua các bước giám định, gửi hồ sơ thì mới có thể nhận được tiền bảo hiểm....

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Hợp đồng bảo hiểm là một thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Khi có tổn thất xảy ra thì bên nào trong hợp đồng bảo hiểm phải chịu chi phí giám định tổn thất, tai nạn con người có phải làm giám định hay không ? Bài viết này sẽ trả lời những câu hỏi đó.

TƯ VẤN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện do luật định (bên vay), theo đó tổ chức tín dụng thỏa thuận ứng trước một số tiền cho bên vay sử dụng trong một thời hạn nhất định, với điều kiện có hoàn trả cả gốc và lại, dựa trên sự tín nhiệm. Để đạt được thỏa thuận thì các bên sẽ gặp nhau và thực hiện việc giao kết hợp đồng, theo đó việc giao kết hợp đồng tín dụng sẽ bao gồm các bước sau:...