1. Trường hợp cơ quan thuế xác minh thực tế để xác định doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Trường hợp 1: Quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp về quản lý thuế nhưng người nộp thuế vẫn không nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế

Cụ thể:

  • Hết hạn nộp theo qui định, doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế lập và gửi Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử, thông báo được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;
  • Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan thuế gửi thông báo, doanh nghiệp vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế tiếp tục gửi thông báo lần 2. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử, thông báo được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời, gửi cho doanh nghiệp qua đường bưu chính theo địa chỉ đã đăng ký hoạt động;
  • Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm gửi thông báo lần 2, doanh nghiệp vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

Trường hợp 2:

Các văn bản của cơ quan thuế gửi cho doanh nghiệp qua đường bưu chính nhưng bưu điện trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại. Khi đó, cơ quan thuế thực hiện việc xác minh thực tế hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký.

Trường hợp 3:

Cơ quan thuế nhận được thông tin bằng văn bản do các tổ chức, cá nhân cung cấp về việc doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký.

Trường hợp 4:

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản gửi cơ quan thuế thông báo về việc doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký.

2. Trình tự cơ quan thuế thực hiện việc xác minh

Trường hợp kết quả xác minh là doanh nghiệp còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì người doanh nghiệp phải ký xác nhận vào Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký theo mẫu, đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh là người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:

Bước 1:

  • Cơ quan thuế phối hợp với UBND xã, cơ quan công an lập Biên bản xác minh doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;
  • Cơ quan thuế ban hành Thông báo doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo mẫu trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên bản; 
  • Cập nhật trạng thái “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Bước 2:

  • Thông báo được gửi cho doanh nghiệp (theo địa chỉ nhận thông báo thuế đã đăng ký; địa chỉ của: người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng thành viên của công ty hợp danh; địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế để nộp hồ sơ khai thuế qua mạng - nếu có);
  • Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (cơ quan Hải quan; cơ quan đăng ký kinh doanh; Viện Kiểm sát; cơ quan công an; cơ quan quản lý thị trường trên địa bàn; cơ quan cấp giấy phép thành lập và hoạt động) ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ký thông báo.

3. Căn cứ pháp luật

  • Luật doanh nghiệp 2014;
  • Thông tư 95/2016/TT – BTC.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN ĐỨC
Hotline: 0906.254.568
Văn phòng Hà Nội: P1112 - HH2 Bắc Hà - Số 15 Tố Hữu,  phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Sài Gòn: 262/7 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

-----------Bộ phận tư vấn – Chuyên viên tư vấn – Nguyễn Thị Dinh -----------