1. Chủ thể của hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Chủ thể của hợp đồng bảo hiểm hàng hải bao gồm:

- Bên bảo hiểm: là bên đã nhận chi phí bảo hiểm của người  được bảo hiểm và cam kết nhận rủi ro bảo hiểm và phía mình.

- Bên được bảo hiểm là người phải nộp phí bảo hiểm cho bên bảo hiểm để nhận được những lợi ích từ việc đóng bảo hiểm.

2. Hình thức của hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải phải được giao kết bằng văn bản. Chú ý rằng đây chỉ là bảo hiểm cho quyền lợi vật chất chứ không bao gồm cả người.

3. Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm hàng hải có thể là bất kỳ quyền lợi vật chất nào liên quan đến các hoạt động hàng hải mà có thể quy ra tiền, bao gồm tàu biển, tàu biển đang đóng, hàng hoá, tiền cước vận chuyển hàng hoá, tiền công vận chuyển hành khách, tiền thuê tàu, tiền thuê mua tàu, tiền lãi ước tính của hàng hoá, các khoản hoa hồng, chi phí tổn thất chung, trách nhiệm dân sự và các khoản tiền được bảo đảm bằng tàu, hàng hoá hoặc tiền cước vận chuyển.

4. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Là những thỏa thuận giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm về quyền và nghĩa vụ của các bên, theo đó người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn thất hàng hải thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo cách thức và điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng. Bộ luật Hàng hải không quy định cụ thể nội dung của hợp đồng, tuy nhiên theo Luật Kinh doanh bảo hiểm thì hợp đồng cần có những nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

- Đối tượng bảo hiểm

- Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản

- Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm. Các điều kiện bảo hiểm thỏa thuận phải phù hợp với nội dung của thư tín dụng

- Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

- Thời hạn bảo hiểm

- Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm

- Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường

- Các quy định về giải quyết tranh chấp.

5. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm

- Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho người bảo hiểm biết tất cả thông tin mà mình biết hoặc phải biết liên quan đến việc giao kết hợp đồng bảo hiểm có thể ảnh hưởng đến việc xác định khả năng xảy ra rủi ro hoặc quyết định của người bảo hiểm về việc nhận bảo hiểm và các điều kiện bảo hiểm, trừ thông tin mà mọi người biết hoặc người bảo hiểm đã biết hoặc phải biết.

- Nghĩa vụ của người được bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 308 Bộ luật Hàng hải 2015 được áp dụng đối với người đại diện của người được bảo hiểm.

6. Quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

- Trường hợp người được bảo hiểm cố ý vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 308 của Bộ luật Hàng hải 2015 thì người bảo hiểm có quyền chấm dứt hợp đồng. Trường hợp người được bảo hiểm không có lỗi trong việc khai báo không chính xác hoặc không khai báo theo quy định tại Điều 308 của Bộ luật này thì người bảo hiểm không có quyền chấm dứt hợp đồng, nhưng có quyền thu thêm phí bảo hiểm ở mức hợp lý.

- Trước khi trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu, người được bảo hiểm có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm hàng hải, nhưng phải trả cho người bảo hiểm các chi phí hành chính và người bảo hiểm phải hoàn trả phí bảo hiểm cho người được bảo hiểm.

- Người bảo hiểm và người được bảo hiểm không được chấm dứt hợp đồng sau khi trách nhiệm bảo hiểm đã bắt đầu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận về việc hợp đồng có thể bị chấm dứt sau khi trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu và người được bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng thì người bảo hiểm có quyền thu phí kể từ ngày trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu cho đến ngày chấm dứt hợp đồng và việc hoàn phí được tính tương ứng với thời gian còn lại. Trường hợp người bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng thì phí bảo hiểm của thời gian còn lại được hoàn trả cho người được bảo hiểm kể từ ngày yêu cầu chấm dứt đến ngày hết hạn hợp đồng.

- Các quy định tại khoản 2 Điều 308 Bộ luật Hàng hải 2015 không áp dụng trong trường hợp người được bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm hàng hóa và hợp đồng bảo hiểm chuyến đối với tàu biển sau khi trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN ĐỨC. 
Hotline: 0906.254.568
Văn phòng Hà Nội: P1112 - HH2 Bắc Hà - Số 15 Tố Hữu - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Sài Gòn: 262/7 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

-----------Bộ phận tư vấn pháp luật – CV tư vấn – Nguyễn Hồng Nhung-----------