Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đã sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định so với Luật Đầu tư năm 2014 hiện hành. Theo đó, Luật Đầu tư năm 2020 đã có sự thay đổi về quy định các hoạt động đầu tư kinh doanh, cụ thể:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư năm 2014, pháp luật nước ta quy định những hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm bao gồm:

 • Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;
 • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.
 • Kinh doanh pháo nổ.

Theo quy định mới, Luật Đầu tư năm 2020 đã ghi nhận thêm 01 hoạt động bị cấm đầu tư kinh doanh, cụ thể:

 • Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;
 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Như vậy, hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã chính thức bị cấm kể từ khi Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, các doanh nghiệp kinh doanh đòi nợ phải thanh quyết toán tất cả các vấn đề liên quan đến dịch vụ này từ nay đến ngày 1/1/2021.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN ĐỨC
Hotline:0906.254.568
Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà HH2 Bắc Hà - Số 15 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Sài Gòn: 262/7 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

-----------Bộ phận tư vấn – CV tư vấn – Lý Minh Nguyệt -----------